Ngày 24.7.2022: Người biết điều gì tốt nhất cho chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 1-13

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông:

“Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'”.

Và Người còn bảo các ông rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

NGƯỜI BIẾT ĐIỀU GÌ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA

Mượn hình ảnh về mối quan hệ cha – con nhân loại, Đức Giêsu giới thiệu hình ảnh người Cha trên trời, Đấng hằng dõi theo và mong muốn cho chúng ta được mọi sự tốt lành.

Không có người cha tốt lành nào lại từ chối lời cầu xin của con cái. Chỉ có điều, người cha biết điều gì là tốt nhất cho con mình. Không thể cho con rắn, bò cạp hay con dao vì sẽ làm hại con cái, trong khi đứa con có thể chưa nghĩ tới hậu quả. Như thế, những lúc chúng ta xin mà không được thì đó không phải Chúa không nhậm lời cho bằng Người biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Người sẽ ban cho thứ khác hữu dụng hơn.