Ngày 21.7.2022: Nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

“Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN SỐNG ĐỘNG  CỦA CHÚA

Hạnh phúc cho các môn đệ vì họ được ở gần Đức Giêsu và nghe lời Người. Đức Giêsu là Đấng đã được các ngôn sứ trong Cựu ước loan báo, muôn dân mong đợi qua biết bao thế hệ. Sự xuất hiện của Người không chỉ mang lại ơn giải thoát cho dân Do-thái mà còn ban ơn cứu độ cho muôn vật muôn loài.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn nói trực tiếp với chúng ta qua Tin Mừng. Tin Mừng chứa đựng lời Người và là chính bản thân Người. Mỗi lần nghe hay đọc Tin Mừng, chính Đức Giêsu ở bên cạnh chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra sự hiện diện sống động ấy của Người để lấy làm vui sướng hân hoan?