Ngày 20.7.2022: Vững tin vào lời Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 1-9

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

VỮNG TIN VÀO LỜI ĐỨC GIÊSU

Vệ đường, sỏi đá, bụi gai không phải là những mảnh đất tốt để hạt giống nảy mầm. Vệ đường tượng trưng cho người không hiểu Lời, sỏi đá là người nghe mà không biết áp dụng, bụi gai là người để vinh hoa sự đời che mất Lời. Chỉ có mảnh đất tốt, tức kẻ lắng nghe và hiểu Lời, thì hạt giống Lời mới sinh hoa kết quả (x. Mt 13,19-23).

Điều quan trọng mà bản văn muốn nói chính là sự thành công của Lời. Hình ảnh một trăm, sáu mươi, ba mươi cho thấy sự triển nở phong phú của hạt giống Nước Trời, dù vẫn có những người thờ ơ. Như thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta vững tin vào lời Đức Giêsu để được bước vào sự thành công ấy.