Ngày 17.7.2022: Việc tông đồ và chiêm ngắm Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

VIỆC TÔNG ĐỒ VÀ CHIÊM NGẮM LỜI CHÚA

Cả hai chị em Maria và Mác-ta đều có lòng với Đức Giêsu. Lời của Người không phải chê trách Mác-ta cho bằng chỉ ra cho cô thấy đâu là điều tốt nhất trong những điều tốt.

Hình ảnh Maria và Mác-ta tượng trưng cho hai chiều kích thần học đặc trưng của Kitô giáo. Maria ngồi bên chân Chúa để nghe Lời tượng trưng cho sự chiêm niệm; Mác-ta bận rộn thết đãi Chúa tượng chưng cho sứ vụ tông đồ.

Nhưng nếu chỉ chiêm niệm mà không đem ra thực hành vì vô ích, còn nếu chỉ lo hoạt động mà quên cầu nguyện thì cũng không gặt hái được gì. Cả hai chiều kích ấy cần song hành nhau, và hoạt động tông đồ cần được đặt nền trên việc chiêm ngắm Lời Chúa.