Ngày 14.7.2022: Sống hoàn toàn theo ý Chúa Cha

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11, 28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

SỐNG HOÀN TOÀN THEO Ý CHÚA CHA

“Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng”. Sống ở đời, ai cũng có những mối bận tâm. Mối lo về cơm áo gạo tiền, sức khỏe, bình an, hạnh phúc… chưa bao giờ nhẹ gánh đối với con người ngày nay.

“Ách” và “gánh” của Đức Giêsu là đạo lý Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Tin (trở thành môn đệ, thụ giáo với Chúa), khiêm nhượng (là thái độ đối với Thiên Chúa), hiền lành (là thái độ đối với tha nhân). Nói cách khác, nhờ Chúa Giêsu và với Người, chúng ta được mời gọi sống hoàn toàn theo ý Chúa Cha và yêu mến tha nhân hết lòng.

Mang lấy ách của Đức Giêsu là chọn Người làm vị thầy của mình, rập đời mình theo khuôn mẫu của Chúa. Đó là lời mời gọi qua mọi thời dành cho những ai đặt niềm tin vào Người.