Nghe giảng Chúa nhật 16 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)

Nghe giảng Chúa nhật 16 năm C (2010 - 2022)Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.

Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”

Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phaolo Nguyễn Cao Thắng

Lễ 6g15: Lm Phanxico X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Năm 2016

Lễ 6g15 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30 : Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh


Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 10g30 : Lm Phanxicô X Nguyễn Văn Nhứt (anh ngữ)

Lễ 16g : Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô X Đào Trung Hiệu

Năm 2010

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 16g (lễ cưới): Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Đaminh Nguyễn Trinh QuangNghe trên YouTube

 

 

Trả lời