Lần đầu tiên một tu huynh được bầu làm Bề trên Tổng quyền

 

Lần đầu tiên một tu huynh được bầu làm Bề trên Tổng quyềnLần đầu tiên một tu huynh được bầu làm Bề trên Tổng quyền một dòng vừa giáo sĩ và tu huynh và Tòa Thánh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm này.

Đó là Thầy Paul Bednarczyck, người Mỹ, được Tổng tu nghị của Dòng Thánh Giá bầu lên ngày 01 tháng Bảy vừa qua, và theo phúc chiếu ngày 18 tháng Năm vừa qua của Đức Thánh cha Phanxicô, chuẩn chước giáo luật, ngày 04 tháng Bảy, Bộ các dòng tu đã phê chuẩn việc bầu thầy Paul làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Giá.

Thầy Paul Bednarczyck sinh tại thành phố New Haven, bang Connecticut và gia nhập dòng Thánh Giá năm 1975, khấn trọn đời 10 năm sau đó. Thầy tốt nghiệp cao học môn tôn giáo và giáo dục tôn giáo tại Đại học Fordham bang New York, làm giáo sư và đảm nhận nhiều chức vụ trong dòng. Năm 2016, thầy Paul được bầu làm Tổng phụ tá thứ I và Tổng đại diện của dòng. Nay thầy kế nhiệm cha Robert Epping và trở thành Bề trên Tổng quyền thứ 14 của dòng.

Dòng Thánh Giá được thành lập năm 1837, tại giáo phận Le Mans bên Pháp, do chân phước linh mục Basil Moreau thành lập và hiện có khoảng 1.200 linh mục và tu huynh hoạt động tại 15 nước trên thế giới. Đặc biệt tại Mỹ, dòng có đại học nổi tiếng Notre Dame, bang Indiana, và các tu sĩ hoạt động trong ngành giáo dục, mục vụ và xã hội. Dòng đặc biệt nhấn mạnh sự bình đẳng giữa các linh mục và tu huynh, như căn tính, đoàn sủng và sứ vụ của dòng.

(Kathpress, internationl.lacroix.com 5-7-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA