Ngày 02.7.2022: Biến mình thành “một “bầu da mới”

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 14-17

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.

Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

BIẾN MÌNH THÀNH MỘT “BẦU DA MỚI”

“Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.” Tân lang chính là Đức Giêsu; ngày ra đi là ngày Người trở về với Chúa Cha. Đức Giêsu và giáo huấn của Người cũng chính là “rượu mới” được ban cho trần gian: rượu mới này cần được cất giữ trong một tâm hồn mới biết yêu thương, tin tưởng và tín thác vào Người.

Sự hiện diện của Đức Giêsu là niềm vui cho các môn đệ, và cho độc giả qua mọi thời. Ngày nay, Đức Giêsu Kitô vẫn hiện diện với chúng ta cách sống động qua Bí tích Thánh Thể. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra niềm vui có Chúa ở nơi mình? Liệu chúng ta có đủ đức tin để biến tâm hồn mình thành một “bầu da mới” chứa đựng giáo huấn của Chúa?