Ngày 28.6.2022: Vững tin vào sự hiện diện của Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 8, 23-27

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?”

Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”

Ngày 28.6.2022: Vững tin vào sự hiện diện của Đức Giê-su

VỮNG TIN VÀO SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC GIÊSU

“Biển động dữ dội mà Người vẫn ngủ.” Câu chuyện Tin Mừng vẽ ra một bức tranh với hai hình ảnh đối lập: các môn đệ sợ hãi trước cuồng phong, còn Đức Giêsu vẫn yên giấc bình an. Trận cuồng phong kia ra như chỉ ru Người ngủ. Thế rồi Đức Giêsu chỗi dậy, truyền lệnh cho gió biển và biển lặng như tờ.

Cuộc đời của mỗi tín hữu cũng tựa như những con thuyền. Phong ba bão táp là điều luôn luôn có, lo lắng sợ hãi cũng là tâm lý bình thường của con người. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu trên con thuyền đời mình để cảm thấy bình an? Tin Mừng mời gọi chúng ta vững tin vào sự hiện diện và quyền năng của Đức Giêsu, để can đảm đương đầu với mọi thử thách.