Phản ứng của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống

 

Phản ứng của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sốngHàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, do Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia làm chủ tịch, ra thông cáo ủng hộ tuyên ngôn của các giám mục Mỹ chào mừng phán quyết của Tối cao Pháp viện nước này lật ngược phán quyết cách đây gần 50 năm cho phá thai.

Đặc biệt là lời khẳng định của các giám mục Mỹ: “Nay là lúc chữa lành các vết thương và chữa lành những chia rẽ xã hội; đây là lúc suy tư theo lý trí và đối thoại dân sự, và cùng nhau xây dựng một xã hội và một nền kinh tế hỗ trợ hôn nhân và gia đình, trong đó mỗi phụ nữ được nâng đỡ và được những phương thế họ cần để đưa con cái vào một thế giới này trong tình thương yêu”.

Đức Tổng giám mục Paglia cũng nhận định rằng: “Ý kiến của Tối cao Pháp viện cho thấy vấn đề phá thai tiếp tục gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Sự kiện một nước lớn với truyền thống dân chủ lâu đời đã thay đổi lập trường của mình về vấn đề này cũng thách thức toàn thể thế giới. Một điều không đúng là gạt vấn đề này sang một bên mà không có sự cứu xét toàn bộ. Việc bảo vệ và bênh đỡ sự sống con người không phải là một vấn đề có thể tiếp tục bị đóng khung trong việc thực thi các quyền cá nhân, trái lại đó là một vấn đề có ảnh hưởng rộng lớn về tới xã hội. Sau 50 năm, điều quan trọng là mở lại cuộc thảo luận, không theo ý thức hệ, về chỗ đứng của việc bảo vệ sự sống trong một xã hội dân sự để tự hỏi xem đâu là loại sống chung và loại xã hội mà chúng ta muốn xây dựng”.

Hàn lâm viện Tòa Thánh nói thêm rằng: “Đây là một vấn đề phát triển những chọn lựa xã hội thăng tiến những điều kiện hiện sinh hỗ trợ sự sống mà không rơi vào những lập trường mang thiên kiến ý thức hệ. Điều này cũng có nghĩa là đảm bảo việc giáo dục tính dục thích hợp, bảo đảm việc săn sóc sức khỏe cho mọi người và chuẩn bị những luật lệ bảo vệ gia đình và chức phận làm mẹ, vượt thắng những chênh lệch hiện nay. Chúng ta cần một sự trợ giúp mạnh mẽ cho các bà mẹ, các đôi vợ chồng và các thai nhi, có liên hệ tới toàn thể cộng đoàn, khuyến khích những khả thể cho các bà mẹ gặp khó khăn tiếp tục mang thai và ủy thác trẻ em cho những người có thể bảo đảm sự tăng trưởng của các em”.

Sau cùng, Đức Tổng giám mục Paglia tuyên bố: “Đứng trước xã hội tây phương đang đánh mất lòng say mê sự sống, phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ là một lời mạnh mẽ kêu gọi cùng nhau suy tư về vấn đề quan trọng và cấp thiết là sự sinh sản của con người và những điều kiện để điều ấy có thể diễn ra; khi chọn lựa sự sống, chúng ta có trách nhiệm đối với tương lai của nhân loại”.

(CNA 24-6-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA.