Ngày 27.6.2022: Đi tìm các giá trị siêu nhiên

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

ĐI TÌM CÁC GIÁ TRỊ SIÊU NHIÊN

“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu.” Đức Giêsu là hiện thân của lối sống nghèo khó, không dính bén với các giá trị vật chất. Hình ảnh “không có chỗ gối đầu” cho thấy một lối sống thanh thoát, không để bất kỳ thứ gì cản trở sứ mạng rao giảng Tin Mừng và ban ơn cứu độ của Người.

Sống trong đời, chúng ta có thể làm ra rất nhiều của cải, thu tích đầy kho lẫm. Tuy nhiên, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không còn có thể nắm giữ bất kỳ thứ gì. Lối sống thanh thoát của người môn đệ Đức Kitô sẽ giúp chúng ta không quỵ lụy vào các giá trị vật chất, nhưng có khả năng đi tìm các giá trị siêu nhiên để đạt được hạnh phúc đích thật cho mình.