Phổ biến trên mạng văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh về Do thái

 

Phổ biến trên mạng văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh về Do tháiDo ý muốn của Đức Thánh cha Phanxicô, văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh thời Đức Giáo hoàng Piô XII về người Do thái được phổ biến trên mạng, để tất cả mọi người đều có thể tham khảo.

Phần Văn khố này được mở cho các chuyên gia nghiên cứu, từ ngày 02 tháng Ba năm 2020. Phần này mang tên là ‘Những người Do thái’ (Ebrei), vì chứa đựng những đơn xin giúp đỡ của người Do thái ở Âu châu gửi Đức Thánh cha, sau khi Đức quốc xã và Phát xít bắt đầu bách hại người Do thái.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, công bố ngày 23 tháng Sáu vừa qua, cho biết “phần Văn khố này gồm 170 cuốn, tương đương trong dạng kỹ thuật số với gần 40.000 tập tin. Trong giai đoạn đầu, có thể tham khảo 70% toàn bộ tài liệu, và trong giai đoạn kế tiếp, có thể tham khảo toàn bộ phận còn lại, hiện đang được chuẩn bị dưới dạng kỹ thuật số”.

Mỗi hồ sơ của người xin được xếp thành một tập tin (File) mang tên đương sự. Cũng có những trường hợp đơn xin được một người trung gian gửi đến, trong đó họ xin cấp thị thực, hoặc hộ chiếu để xuất ngoại, xin tị nạn, giúp đoàn tụ gia đình, can thiệp để được trả tự do, được chuyển từ trại tập trung này đến trại khác, xin tìm tin tức về người bị phát lưu, trợ giúp lương thực hoặc y phục, tài chánh, nâng đỡ tinh thần, v.v. Rất tiếc là có nhiều đơn xin không thể đáp ứng được vì có đủ loại vấn đề. Trong một số trường hợp, lời thỉnh cầu được đáp ứng tốt đẹp. Nhưng phần lớn người ta không biết kết quả.

(Vatican News, Ekai, CNA 23-6-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA