Ngày 16.6.2022: Gặp gỡ trong tình yêu

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

CUỘC GẶP GỠ TRONG TÌNH YÊU

“Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại.” Khi cầu nguyện, điều quan trọng không phải là thời gian dài hay ngắn, đọc kinh ít hay nhiều,… nhưng hệ tại tâm tình của mỗi tín hữu. Thật vậy, cầu nguyện là cuộc gặp gỡ trong tình yêu giữa con cái ở thế gian và Cha trên trời. Vì thế, chính tương quan mật thiết mới là điều quan trọng hơn cả.

Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, lời kinh ấy chứa đựng mọi tâm tình của dân Chúa: thờ lạy, ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn và cầu xin. Một điều quan trọng khác là “sự tha thứ”. Người dạy chúng ta hãy tha thứ cho anh chị em, để Cha trên trời cũng sẽ tha thứ lỗi lầm cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Người.