Ngày 15.6.2022: Bác ái Ki-tô giáo

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

BÁC ÁI KITÔ GIÁO

“Có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm.” Nhiều người thích phô trương những việc lành phúc đức mà họ thực hiện để khẳng định mình trước người khác, hay để tìm những lời ngợi khen.

Đức Giêsu hướng các môn đệ đến chiều sâu bên trong chứ không phải hào nhoáng bên ngoài. Những việc tốt đẹp cần phát xuất từ lòng mến Chúa, từ thái độ “cho không”, như chính Đức Giêsu đã hành động. Như thế, sự âm thầm và khiêm tốn sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì Người là Đấng thấu suốt mọi ý nghĩa của lòng người.

Thế giới ngày nay cần lắm những tấm lòng quảng đại, không phải để phô trương, nhưng để hướng đến thiện ích chung của xã hội. Bác ái Kitô giáo cũng bắt đầu từ đó.