Ngày 12.6.2022: Tình yêu nối kết trong sự thật

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

TÌNH YÊU NỐI KẾT TRONG SỰ THẬT

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.” Thần Chân lý chính là Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi và Đấng Trợ Giúp các môn đệ trong hành trình sống và làm chứng cho Đức Giêsu. Đức Giêsu về trời nhưng Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Sự hiện diện của Thần Chân lý cũng chính là sự đồng hành đích thực của Người, và của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, dành cho mỗi tín hữu.

Chúng ta cần Thánh Thần soi sáng để hiểu được lời dạy của Đức Giêsu, từ đó sống và làm chứng cho giáo huấn ấy ngay trong đời sống của mình. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu nội tại giữa Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài cũng sẽ là Tình Yêu nối kết mỗi người chúng ta trong sự thật.