Ngày 06.6.2022: Thương xót tha nhân

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

THƯƠNG XÓT THA NHÂN

“Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.” Hạnh phúc là điều mà ai cũng khao khát có được. Đức Giêsu đã thật sự tạo nên cuộc cách mạng mới: thay vì dùng lề luật để dạy người ta nên công chính, Người dùng các mối phúc tựa như những lời mời gọi đạt đến sự hoàn thiện. Tám mối phúc trong Tin Mừng đều là những con đường dẫn đến hạnh phúc đích thật, nhưng không dễ để đạt được nó một sớm một chiều. Có khi chúng ta phải dùng cả đời chỉ để tập được một mối phúc.

Lòng thương xót tha nhân là mối phúc có liên hệ với người khác nhiều nhất. Chúng ta cần luyện tập mối phúc này vì chính ta là những kẻ cần được Thiên Chúa và anh chị em thương xót trước tiên.