Ngày 03.6.2022: Chúng ta có yêu mến Đức Giê-su không?

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

CHÚNG TA CÓ YÊU MẾN ĐỨC GIÊSU KHÔNG?

“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Đó là câu hỏi mà Đức Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần. Ba lần tượng trưng cho một lời xác quyết chân thật và mạnh mẽ. Đức Giêsu muốn câu trả lời dứt khoát, và Phêrô đã thể hiện điều đó.

Đây cũng là câu hỏi dành cho mọi Kitô hữu. Chúng ta có yêu mến Đức Giêsu? Câu trả lời không chỉ “có” hoặc “không” mà còn bao hàm cả một đời sống chứng tá kèm theo. Yêu mến Chúa là tuân giữ luật Chúa, can đảm làm chứng cho Người dù có phải hy sinh tính mạng. Thánh Phêrô và hầu hết các Tông đồ đã chọn con đường ấy để biểu lộ tình yêu. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có dám thể hiện lòng yêu mến Chúa qua những hy sinh hằng ngày?