Ngày 27.5.2022: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 20-23a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.

NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA  CHÚA

“Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng.” Lời hứa của Đức Giêsu là niềm hy vọng hồng phúc dành cho các môn đệ cũng như cho người tin qua mọi thời. Các môn đệ sẽ buồn phiền, nhưng đó là nỗi buồn ngắn hạn trong thời gian. Cuộc hội ngộ với Chúa trên Thiên quốc mới là niềm vui bất tận mà không ai có thể lấy mất khỏi các môn đệ.

Trong cuộc đời, không thiếu những khi chúng ta cảm thấy thiếu vắng Thiên Chúa, Người không ở gần để lắng nghe chúng ta, đặc biệt khi gặp gian nan và thử thách. Lời Chúa mời gọi chúng ta dùng đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Người trong cuộc đời mình, và sống niềm hy vọng sẽ được tái ngộ với Người trong hạnh phúc vĩnh cửu.