Ngày 26.5.2022: Chúa nâng đỡ và dõi bước chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

CHÚA NÂNG ĐỠ VÀ DÕI BƯỚC CHÚNG TA

Theo niên lịch Phụng vụ, hôm nay Giáo hội cử hành lễ Chúa Thăng Thiên. Những lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng báo trước biến cố này, khi Người lìa xa các ông để về cùng Chúa Cha.

Các môn đệ ngày trước và chúng ta hôm nay đều buồn sầu vì không còn được thấy Chúa diện đối diện. Nhưng Đức Giêsu không bao giờ lìa xa nhân loại của Người, chỉ là Người đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Người tuy không còn hiện diện cách thể lý nhưng vẫn nâng đỡ và dõi bước theo chúng ta cách tâm linh. Người hiện diện ngay giữa người tin, và nơi những ai mạnh mẽ làm chứng cho Người bằng chính cuộc sống hiện tại của họ.