Ngày 23.5.2022: Lời mời gọi tin vào Đức Giê-su Ki-tô

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

LỜI MỜI GỌI TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ

“Ðã đến giờ kẻ giết các con cũng tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa.” Đây là lời động viên và củng cố lòng tin cho cộng đoàn Gioan đang bị bách hại nặng nề vào cuối thế kỷ I. Những kẻ bách hại không hề biết Đức Giêsu là ai, họ thẳng tay đàn áp các Kitô hữu vì cho rằng như thế mới là phụng sự Thiên Chúa. Họ đã sai lầm. Sự cứng lòng và không tin đã làm cho họ không còn nhận ra chân lý.

Lời Tin Mừng cũng dành cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong thời đại của rất nhiều luồng tư tưởng vô thần, chối bỏ Thiên Chúa. Lời Chúa củng cố và mời gọi chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô khi đứng trước những sự bách hại hay thử thách về đức tin và lý trí.