Ngày 22.5.2022: Hiệp nhất trong tình bác ái yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 23-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy.

Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

HIỆP NHẤT TRONG TÌNH BÁC ÁI YÊU THƯƠNG

Trước khi rời bỏ các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu cho biết Chúa Cha sẽ gửi Thánh Thần đến để giúp các môn đệ nhớ lại giáo huấn của Người. Chính Thánh Thần sẽ dạy họ mọi điều và tăng sức cho họ trên hành trình loan báo Tin Mừng.

Mỗi người chúng ta hôm nay cũng cần được Thánh Thần dạy dỗ và củng cố đức tin. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, là nguyên ủy hiệp nhất của các tín hữu trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cần Ngài hướng dẫn để có thể sống trọn vẹn giáo huấn của Đức Giêsu và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái yêu thương.