Ngày 20.5.2022: Yêu mến tha nhân

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

YÊU MẾN THA NHÂN

“Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.” Yêu mến tha nhân có dễ dàng không? Câu trả lời hẳn là không. Bởi lẽ chúng ta dễ dàng yêu người thân cận, nhưng với người xa lạ hay đặc biệt là những người xúc phạm đến chúng ta, thì việc yêu mến họ không dễ chút nào.

Lệnh truyền của Chúa Giêsu không chỉ là yêu thương nhau, nhưng phải yêu “như Thầy đã yêu”. Đó là thứ tình yêu tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả dù là mạng sống. Như thế, để có thể yêu được tha nhân, chúng ta phải cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, nhất là lúc Người chịu treo trên thập giá. Chính tình yêu ấy sẽ dẫn dắt chúng ta đến với mọi người.