Ngày 15.5.2022: Tình yêu là dấu chỉ của người môn đệ

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 13, 31-33a. 34-35

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

TÌNH YÊU LÀ DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Giữa lúc Giuđa rời khỏi phòng tiệc để tìm cách trao nộp Đức Giêsu, giữa lúc các môn đệ còn hoang mang vì chưa hiểu hết ý nghĩa lời Thầy nói, thì Đức Giêsu truyền cho các ông phải yêu thương nhau. Chính Người sẽ là mẫu mực cho tình yêu này, qua việc hiến thân trên thập giá vì yêu nhân loại.

Tình yêu là chìa khóa giải gỡ những khó khăn, hoang mang, sợ hãi, phản bội, chiến tranh, hận thù… Tình yêu giúp con người sống gần gũi và hiệp nhất với nhau nhiều hơn. Trong Đức Kitô, tình yêu không chỉ đơn thuần là lề luật, mà còn là dấu chỉ của người môn đệ đích thật.