Ngày 14.5.2022: “Các con hãy yêu mến nhau”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

“CÁC CON HÃY YÊU MẾN NHAU”

Nếu Cựu ước dạy dân Israel phải yêu đồng loại như chính mình (Lv 19,18), thì Đức Giêsu đưa ra điều răn mới mẻ hơn: “Yêu thương nhau như Thầy đã yêu”. Giờ đây, người Kitô hữu không lấy mình là trọng tâm để yêu kẻ khác nữa, nhưng lấy Đức Giêsu làm trọng tâm và phải yêu bằng chính tình yêu của Người.

Đức Giêsu đã hy sinh cả tính mạng vì chúng ta, đó là thứ tình yêu cao quý nhất. Tình yêu ấy không còn giữ lại điều gì cho mình, sẵn sàng trao ban và cũng không cần báo đáp. Tình yêu là chuẩn mực cho chúng ta, và có lẽ chúng ta phải dùng cả đời để học biết và cảm nghiệm được tình yêu ấy.