Ngày 13.5.2022: Niềm tin và hy vọng của chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA

“Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Đây là những lời sau cùng của Đức Giêsu trước khi Người lên Giêrusalem để chịu thương khó và phục sinh. Một người sắp đi vào cái chết mà lời nói vẫn mang lại bình an. Quả vậy, Đức Giêsu luôn là sự bình an cho các môn đệ, dù Người có ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lời bình an của Người là phương dược chữa lành cho những ai bế tắc và tuyệt vọng. Chính Người đã đi đến tận cùng của sự dữ qua cái chết trên thập giá, và đã chiến thắng nó. Như vậy, những ai tin vào Người cũng sẽ vượt thắng được cái chết thể lý để bước vào sự phục sinh vinh hiển trên Thiên quốc. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta.