Ngày 12.5.2022: Giữ giáo huấn của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

GIỮ GIÁO HUẤN CỦA CHÚA

“Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta.” Đức Giêsu dùng lại lời Thánh vịnh 41,10 để tiên báo về Giuđa, kẻ sẽ nộp Người cho nhà cầm quyền Do-thái giáo. Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai đã luôn theo sát gót Người, đã cùng đồng bàn với Người, nhưng cuối cùng lại trở nên kẻ phản bội.

Lời tiên báo của Đức Giêsu cũng có thể ứng nghiệm nơi mỗi người chúng ta. Ngày nay, tuy chúng ta không còn phải chịu bách hại thảm khốc như trước đây, nhưng các cám dỗ về vật chất và khoái lạc trần gian đều tiềm ẩn nguy cơ làm chúng ta quay lưng lại với giáo huấn của Chúa. Liệu chúng ta có đang phản bội Người, chối bỏ giáo lý của Hội thánh, trong các môi trường làm việc và cuộc sống của chúng ta?