Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13,31-33a.34-35)

Nghe giảng Chúa nhật V Phục Sinh C (2010 - 2022)Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giêsu nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘ Nơi tôi đi, các người không thể đến được ‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyến Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng ca đoàn Catarina)

Lễ 5giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân HưngNghe trên YouTube

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Đaminh Nguyễn Đức Bình

Lễ 5giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 9 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Trả lời