Ngày 09.5.2022: Xây dựng đời sống yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG YÊU THƯƠNG

Đức Giêsu cho biết Người vừa là cửa chuồng, vừa là mục tử, cũng vừa là Đấng ban sự sống cho đàn chiên. Quả thế, Người là Thiên Chúa đã nhập thể nơi trần gian, đã thi ân giáng phúc và chết trên thập giá để đền tội cho chúng ta. Người chính là vị Mục tử Nhân lành hy sinh tính mạng vì đàn chiên.

Thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa Kitô. Giữa một thế giới đầy biến động, càng cách xa vị Mục tử Nhân lành bao nhiêu, người ta càng có nguy cơ tha hóa bấy nhiêu. Do đó, xã hội hôm nay cần lắm những chứng nhân đức tin, những Kitô hữu biết xây dựng đời sống yêu thương để loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh.