Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh C (2010 – 2022)

 

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,27-30)

Khi ấy Đức Giêsu nói với dân Do Thái :

Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh C (2010 - 2022)“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 7g30: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lễ 19g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010
.
.
.
.

Trả lời