Ngày 05.5.2022: Lý trí và đức tin

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha.

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

LÝ TRÍ VÀ ĐỨC TIN

Nối tiếp bài Tin Mừng hôm qua, Đức Giêsu tiếp tục mặc khải Người chính là Đấng từ trời xuống, là lương thực thần linh nuôi sống nhân loại.

Thoạt nghe, những lời của Đức Giêsu xem ra nghịch lý. Làm sao Người có thể cho nhân loại ăn thịt và uống máu của mình? Làm sao một thân thể mà nuôi được cả nhân loại? Người Do-thái không thể đón nhận những lời này vì họ chỉ hiểu dựa trên lý trí mà không có đức tin.

Thịt và máu mà Người nói tới chính là Bí tích Thánh Thể của Hội thánh sau này. Như thế, bản văn Tin Mừng mời gọi chúng ta biết để đức tin vượt trên giới hạn của lý trí để đón nhận lời giáo huấn của Đức Giêsu.