Ngày 01.5.2022: Cùng Chúa bảo vệ đức tin và loan báo Tin Mừng

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.

Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

CÙNG CHÚA BẢO VỆ ĐỨC TIN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

 Không có Đức Giêsu, các môn đệ quần quật mà không bắt được gì. Chỉ đến khi có sự xuất hiện của Người thì các ông mới bắt được cá, lại là mẻ cá ở ngay bên phải thuyền.

Con thuyền đánh cá ấy tượng trưng cho Giáo hội. Nó đích thực là của Chúa, còn các môn đệ chỉ là những người chèo chống; và nó sẽ chẳng bao giờ thu hoạch được điều gì nếu không có sự hiện diện của Đức Giêsu phục sinh.

Mỗi người chúng ta đều thuộc về con thuyền của Giáo hội, tức là gánh vác cả nghĩa vụ bảo vệ đức tin lẫn loan báo Tin Mừng. Nhưng chúng ta không đơn độc. Đức Giêsu phục sinh vẫn luôn ở cùng chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời.