Ngày 22.4.2022: Bánh đem lại sự sống vĩnh cửu

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào.

Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

BÁNH ĐEM LẠI SỰ SỐNG VĨNH CỬU

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn.” Đó là cử chỉ rất quen thuộc mà Đức Giêsu thường làm cho các môn đệ. Vì thế, khi nhìn thấy điều này, các ông đã nhận ra Người mà không cần hỏi một lời nào. Có lẽ đó là lần chung bữa đầy niềm vui, một niềm vui thâm sâu thôi thúc các ông hăng say lên đường làm chứng cho Chúa.

Ngày nay, mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ là mỗi lần Đức Giêsu cũng trao ban bánh cho chúng ta. Bánh của Đấng Phục Sinh không nhằm nuôi dưỡng thể xác, nhưng là bánh đem lại sự sống vĩnh cửu vì chứa đựng chính thân thể Người. Xin cho chúng ta vững tin vào điều này để có thể kín múc ân sủng cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Chúa.