Ngày 13.4.2022: Tỉnh thức trước những cám dỗ

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 26, 14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”.

TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG CÁM DỖ

“Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Cuối cùng, Giuđa cũng phản bội Thầy, bán Thầy với giá chỉ ba mươi đồng bạc. Tại sao ông lại làm thế? Phải chăng ông muốn Đức Giêsu làm một điều gì đó phi thường? Tin Mừng không nói cho chúng ta biết tại sao, nhưng hành vi nộp Thầy của ông là điều đáng phải bị lên án.

Ngày nay, chúng ta không bán Chúa một cách trực tiếp như Giuđa, nhưng những thú vui của tính xác thịt, danh vọng, địa vị, tiền bạc, hơn thua… luôn có thể là những chước cám dỗ làm chúng ta chối bỏ Thiên Chúa. Đứng trước cái lợi, người ta không dễ kìm lòng mà sống theo chân lý và lề luật của Người. Ước gì mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức trước những cám dỗ ấy.