Ngày 08.4.2022: Sống trong Chúa Ba Ngôi

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

SỐNG TRONG CHÚA BA NGÔI

“Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha.” Chúa Giêsu mặc khải mầu nhiệm hiệp thông siêu linh giữa Người và Chúa Cha. Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha cũng ở trong Người. Sự “ở lại” này không thuộc về thể lý nhưng thuộc về tâm linh, vượt mọi không gian và giới hạn của loài người.

Người Kitô hữu chúng ta, nhờ tin vào Chúa Kitô, cũng được thông hiệp vào mối tương quan thống nhất giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta sống trong Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi cũng cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Sự thông hiệp ấy giúp cho mọi lời nói và việc làm của chúng ta ngay ở đời này đều được Thiên Chúa thánh hóa, đồng thời cũng đảm bảo cho một hạnh phúc mai hậu trong tương lai.