Video: Nghi thức làm phép Trung Tâm Mục Vụ, 19.3.2022

 

Ngày 19 tháng 3 cùng với Giáo Hội Hoàn vũ mừng kính trọng thể Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và cũng là Đấng Bảo trợ Giáo Hội Việt Nam, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Martinô Trung Tâm Mục vụ (TTMV) Đa Minh Ba Chuông đã được Cha Tôma Aquinô, Nguyễn Trường Tam.OP – Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ sự nghi thức làm phép, cùng hiện diện có Cha Bề trên Chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh.OP, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín.OP, Cha PX. Đào Trung Hiệu.OP, Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh.OP, quý Cha khách, quý Cha quý Thầy trong Tu viện Thánh Alberto Cả, quý Soeurs và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.  TTMV ra đời đáp ứng nhu cầu hoạt động giáo dục Đức Tin và mục vụ của Giáo Hội, Tỉnh Dòng và Giáo xứ thỏa lòng khát khao mong mỏi của Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo gần 20 năm qua… (trích Bản tin)