Ngày 24.3.2022: Tín thác vào Người trong mọi hoàn cảnh

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

TÍN THÁC VÀO NGƯỜI TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Một trong những trọng tội của dân Do-thái đương thời là không tin vào Chúa Giêsu. Lại còn có những người ghen tức khi thấy Chúa làm nhiều phép lạ hay phơi bày sự dối trá của họ.

Chúa Giêsu là một hồng ân lớn lao được Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Người không chỉ đem ân sủng của Thiên Chúa đến cho chúng ta, mà còn ban tặng chính mạng sống của Người. Nơi Người, Nước Thiên Chúa đã thật sự ở giữa chúng ta. Nhờ tin vào Người, chúng ta trở nên công dân của Nước Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có tin vào điều đó để luôn tín thác vào Người trong mọi hoàn cảnh, và biết yêu thương tha nhân?