Ngày 21.3.2022: Chúng ta đã tin vào Chúa chưa?

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 24-30

(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

CHÚNG TA ĐÃ TIN VÀO CHÚA CHƯA?

Những lời của Đức Giêsu làm cho người ta phẫn nộ. Trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, những người trong hội đường Do-thái muốn thấy Đức Giêsu làm một vài phép lạ, tuy nhiên Chúa đã không thực hiện một phép lạ nào vì họ thiếu lòng tin. Qua những lời nói có vẻ gây chướng tai, Đức Giêsu ngụ ý rằng Người không phải chỉ được sai đến cho dân vùng Na-da-rét hay dân tộc Israel, nhưng là cho hết thảy mọi nước mọi dân.

Người Do-thái đương thời chướng tai vì không tin vào Đức Giêsu và ơn cứu độ của Người. Hình ảnh ấy là lời cảnh tỉnh cho mỗi người Kitô hữu hôm nay. Liệu chúng ta đã tin vào Chúa chưa hay cũng chỉ tìm đến Người để xin phép lạ?