Thông cáo của tòa Ân giải Tối cao về ý lễ

 

Thông cáo của tòa Ân giải Tối cao về ý lễTòa Ân giải Tối cao cho biết Đức Thánh cha xác nhận có thể tiếp tục xin tòa Ân giải tha nghĩa vụ cử hành một số ý lễ khi không có thể chu toàn.

Trong thông cáo công bố ngày 15 tháng Ba vừa qua, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh tòa này cho biết:

“Tự sắc “Ủy một số thẩm quyền” (Assegnare alcune competenze) của Đức Thánh cha ban hành ngày 15 tháng Hai năm nay (2022), qui định về các ý lễ như sau: “Việc giảm nghĩa vụ cử hành ý lễ, chỉ được thực hiện vì lý do chính đáng và cần thiết, và chỉ dành cho giám mục giáo phận cũng như Bề trên Tổng quyền của một dòng tu hoặc Tu đoàn Tông đồ giáo sĩ.”

Sau khi có một số yêu cầu về vấn đề này, Đức Thánh cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Chánh tòa Ân giải Tối cao, ngày 03 tháng Ba năm nay (2022), đã khẳng định qui luật hiện hành đối với tòa trong (cũng gọi là tòa lương tâm), nghĩa là khi một linh mục đã nhận một số ý lễ và nay ở trong tình trạng không thể cử hành được, thì có thể, nhờ cha giải tội của mình, xin Tòa Ân giải Tối cao. Tòa này, sau khi thẩm định lời thỉnh cầu, dựa trên những thông tin nhận được, sẽ hành động sau đó. Chánh Tòa Ân giải Tối cao sẽ thông tin cho Đức Thánh cha trong buổi tiếp kiến riêng, về tất cả những trường hợp Tòa đã quyết định giảm gánh nặng cử hành thánh lễ theo các ý lễ đã nhận”.

(Rei 15-3-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA