Ngày 14.02.2022: Xin Chúa củng cố niềm tin

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

XIN CHÚA CỦNG CỐ NIỀM TIN

Chúa Giêsu trách những người cùng thời với Chúa chỉ thích điềm lạ, nhưng lại không nhận ra chính Người là điềm lạ giữa dân của Người, Người là Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi.

Không phải chỉ những người thời xưa, mà con người thời nay hay thời nào cũng thế, người ta chuộng những điềm thiêng dấu lạ. Trong đời sống đức tin, nếu ta chỉ chạy theo những điềm thiêng, những chuyện lạ như mặc khải tư, như ơn chữa bệnh, như việc Đức Mẹ khóc… mà không canh tân đức tin của mình, không học hỏi giáo lý, ta dễ dàng sống đạo theo tình cảm, mê tín, hoặc rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Xin Chúa cũng cố niềm tin của chúng ta, giúp chúng ta luôn nhận ra Chúa trong cuộc đời mình và nơi những anh chị em của chúng ta.