Ngày 13.02.2022: Đừng nản chí khi làm điều thiện

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 17. 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

ĐỪNG NẢN CHÍ KHI LÀM ĐIỀU THIỆN

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay trình bày cho chúng ta bốn mối phúc và bốn mối họa. Theo lẽ tự nhiên, ai trong chúng ta cũng mong được phúc và tránh họa. Thế nhưng, đâu phải cứ mong là được, cứ tránh là thoát đâu! Những kẻ được chúc phúc là những người biết kính sợ Chúa, biết sống theo đường lối của Người; còn những mối họa sẽ là án phạt Chúa giáng xuống phường tội lỗi và bè lũ bất lương.

Khi ta còn sống trên dương thế, nhiều khi ta thấy kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ, vẫn sung túc; còn kẻ đức hạnh thì lại gặp nhiều tai bay vạ gió. Đừng vì thế mà thất vọng, mà nản chí và thôi làm điều thiện. Đến ngày Chúa quang lâm, trắng đen phân biệt rõ ràng, ngày ấy hạnh phúc của người công chính sẽ sáng chói. Đó là niềm tin, niềm hy vọng của chúng ta.