Ngày 12.02.2022: Đáp trả tình thương của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.

Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?”

Các ông thưa: “Có bảy chiếc”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát.

Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát.

Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn.

Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

ĐÁP TRẢ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

“Ta thương đám dân này”, Chúa luôn bày tỏ tình thương của Người như thế, không phải khi Người còn tại thế, nhưng ngay cả khi Người đã đi vào cõi vinh quang. Thiên Chúa không bao giờ ngưng nghỉ yêu thương, Người yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, bội nghĩa vong ân. Tình thương ấy luôn tràn trề, không so đo tính toán, không chấp nê tội lỗi của con người.

Hôm nay, Chúa vẫn tỏ bày tình thương ấy: “Ta thương đám dân này”. Người vẫn nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng Lời hằng sống và Bánh Thánh Thể. Xin cho chúng ta nhận ra và biết đáp trả tình thương của Chúa.