Ngày 20.01.2022: Xin củng cố đức tin của chúng con

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3:7–12

Ðức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Ðức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

 XIN CỦNG CỐ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG CON

Thời nào cũng có người đau bệnh, mà cứ có bệnh là “vái tứ phương”. Trong thời đại chúng ta, nhiều người đến với phong trào lòng Chúa thương xót, chủ yếu để xin ơn chữa lành; nhiều người đến với các nhóm cầu nguyện, nhóm trừ quỷ… cũng để xin ơn chữa lành. Khát vọng được chữa lành là điều chính đáng, nhưng không phải bằng mọi cách, có khi bất chấp cả những thực hành lệch lạc đức tin.

Xin Chúa củng cố đức tin của mỗi chúng ta và cho chúng ta được thực sự đụng chạm đến Người, hầu đón nhận ơn chữa lành Chúa ban.