Nghe giảng Chúa nhật 03 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,14-21)

 Nghe giảng Chúa nhật 03 năm C (2010 - 2022)Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh – SN Sinh viện NBĐM

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy :  Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

Lễ 5g00 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân HưngNghe trên YouTube

 

Trả lời