Nghe giảng Lễ Quán Tẩy C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,15-16.21-22)

Nghe giảng Lễ Quán Tẩy C (2010 - 2022)Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gioan trả lời mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”.

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Vinh sơn Martin Phạm Đình Chiến

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19giờ : Lm Giuse Phạm Quốc VănNghe trên YouTube

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 5 giờ : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời