Ngày 06.01.2022: Kinh Thánh – Lời Tình Yêu

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 14-22a

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

KINH THÁNH – LỜI TÌNH YÊU

Kinh Thánh luôn là lời tình yêu Thiên Chúa ngỏ với loài người chúng ta. Lời đó luôn sống động, hợp thời, cần thiết là sự sống cho nhân loại. Lời đó là lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình dương thế, là chỉ nam để chúng ra hành động trong cuộc sống. Những ai yêu mến Lời Chúa sẽ tìm được Lời Chúa nuôi dưỡng, được Lời Chúa sửa dạy, được Lời Chúa dẫn lối chỉ đường.

Nơi hội đường Nadarét năm xưa, dân chúng được nghe những lời chính môi miệng Chúa Giêsu tuyên đọc; ngày nay, mỗi khi thừa tác viên công bố Lời Chúa, Đức Giêsu vẫn tiếp tục ngỏ lời với chúng ta một cách thiêng liêng. Xin cho chúng ra biết yêu quý Lời hằng sống, để được sống nhờ Lời, và trở nên môn đệ của Lời ở trần gian.