Ngày 03.01.2022: Hoán cải để đón Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

HOÁN CẢI ĐỂ ĐÓN CHÚA

Sứ điệp Tin mừng hôm nay thật rõ ràng: sứ điệp mời gọi chúng ta sám hối. Trước hết sám hối là một hồng ân Chúa ban, là một ân ban mỗi Kitô hữu hằng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban cho mình. Bên cạnh đó, sám hối là việc làm trong suốt cuộc đời người Kitô hữu, bởi lẽ con người ta nhân vô thập toàn và sám hối là điều kiện cần thiết để con người đón nhận Tin mừng Nước Thiên Chúa.

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin ơn sám hối cho mình và cho anh chị em chúng ta; và chúng ta hãy thực hành việc sám hối này cách cụ thể bằng việc trở về với Thiên Chúa, chọn lựa những giá trị Tin mừng trong cuộc sống, và sống tử tế với mọi người xung quanh chúng ta.