Ngày 27.12.2021: Danh tính của người môn đệ Chúa yêu

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

DANH TÍNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU

Theo truyền thống, thánh Gioan được đồng hoá với người môn đệ được Chúa yêu, và Tin mừng hôm nay đã nói lên căn tính của người môn đệ Chúa yêu: Ông thấy và ông tin. Ông thấy những dấu chỉ bên ngoài: mộ trống, khăn liệm,…và ông đọc được ý nghĩa bên trong: Thầy đã sống. Đúng vậy, chỉ những con tim nhạy cảm với thực tại thánh thiêng, chỉ những con tim gắn kết với Thầy mới có thể đọc được lời ứng nghiệm Kinh thánh nơi những biến cố xem ra rất tầm thường ấy.

Người môn đệ Chúa yêu ấy cũng là từng người chúng ta. Kinh thánh không nói đến danh tính của Người môn đệ Chúa yêu là để chúng ta, những con người thời nay biết đặt mình và vị trí ấy, khi chúng ta biết nhạy cảm với tình yêu Thiên Chúa, như Gioan đã thực hiện.