Nghe giảng Lễ Thánh Gia 2009 – 2021

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2,22-24 ; 39-40) (năm B)

Nghe giảng Lễ Thánh Gia 2009 - 2021Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng ; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Năm 2021

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam (kỷ niệm các đôi hôn phối)

Lễ 5g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 19g00: Lm PX. Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 17g30 (thứ Bảy): Lm. Giuse Trần Văn Việt

Lễ 6g15: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g: Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 15g30: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2015 (Lc 2,41-52)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014 (Lc 2,22-24 ; 39-40)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (BM cđ Thánh Gia + 16 đôi kỷ niệm hôn phối)

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 16g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

 

Trả lời