Ngày 24.12.2021: “Dọn đường” cho thời khắc cứu độ

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

“DỌN ĐƯỜNG” CHO THỜI KHẮC CỨU ĐỘ

Trong Mùa vọng, chúng ta được nghe ba bài Thánh ca: Bài ca của bà Anna chúc tụng Chúa vì bà được hạ sinh con trai là Samuel, bài ca Manificat của Đức Maria, và bài ca Benedictus của ông Dacaria, thân phụ của Gioan. Cách riêng, bài ca Benedictus làm sáng lên cho chúng ta thời khắc cứu độ, mà con trẻ Gioan sẽ là người ‘dọn đường’.

Nội hôm nay, các người sẽ biết, Chúa từ trời ngự xuống dương gian, rồi sớm mai sẽ thấy nhãn tiền, anh vinh quang Chúa Trời tỏ hiện. Đó là lời loan báo được phụng vụ nhắc đến, bởi đó, hãy tỉnh thức và ngẩng đầu lên để vui mừng đón nhận ơn cứu độ.