Cầu nguyện cho bà cố cha Giuse Tôn Khánh Duy, O.P.

 

Cầu nguyện cho bà cố cha Giuse Tôn Khánh Duy, O.P.

BÀ CỐ MONICA ĐOÀN THỊ HUYNH
Thân mẫu linh mục Giuse Tôn Khánh Duy, O.P. (Tu viện Thánh Alberto Cả, Phú Nhuận)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 30 thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021.
Hưởng thọ 70 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 09g00, thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021
tại Thánh đường Giáo xứ Thiên Phước, Giáo hạt Long Thành, Giáo phận Xuân Lộc.

Cầu nguyện cho bà cố cha Giuse Tôn Khánh Duy, O.P.

Xin cầu nguyện cho bà cố Mônica